Kits Pistón+aros – Roumax

KPS006 | KIT PISTON GRAFITADO (+AROS) STD C110 / BIT110cc 

KPS077 | KIT PISTON GRAFITADO (+AROS) 0.25 C110 / BIT110cc

KPS007 | KIT PISTON GRAFITADO (+AROS) 0.50 C110 / BIT110cc 

KPS092 | KIT PISTON GRAFITADO (+AROS) 0.75 C110 / BIT110cc 

KPS008 | KIT PISTON GRAFITADO (+AROS) 1.00 C110 / BIT110cc

KPS106 | KIT PISTON GRAFITADO (+AROS) STD MAX FURIUS 125

KPS107 | KIT PISTON GRAFITADO (+AROS) 0.25 MAX FURIUS 125

KPS108 | KIT PISTON GRAFITADO (+AROS) 0.50 MAX FURIUS 125 

KPS109 | KIT PISTON GRAFITADO (+AROS) 0.75 MAX FURIUS 125 

KPS110 | KIT PISTON GRAFITADO (+AROS) 1.00 MAX FURIUS 125

KPS126 | KIT PISTON GRAFITADO (+AROS) STD CB125

KPS127 | KIT PISTON GRAFITADO (+AROS) 0.25 CB125 

KPS128 | KIT PISTON GRAFITADO (+AROS) 0.50 CB125

KPS129 | KIT PISTON GRAFITADO (+AROS) 0.75 CB125

KPS130 | KIT PISTON GRAFITADO (+AROS) 1.00 CB125 

KPS046 | KIT PISTON GRAFITADO (+AROS) STD CG125 / STORM125

KPS085 | KIT PISTON GRAFITADO (+AROS) 0.25 CG125 / STORM125

KPS047 | KIT PISTON GRAFITADO (+AROS) 0.50 CG125 / STORM125

KPS100 | KIT PISTON GRAFITADO (+AROS) 0.75 CG125 / STORM125

KPS048 | KIT PISTON GRAFITADO (+AROS) 1.00 CG125 / STORM125

KPS111 KIT PISTON GRAFITADO (+AROS) STD CB150 

KPS112 KIT PISTON GRAFITADO (+AROS) 0.25 CB150

KPS113 KIT PISTON GRAFITADO (+AROS) 0.50 CB150

KPS114 KIT PISTON GRAFITADO (+AROS) 0.75 CB150

KPS115 KIT PISTON GRAFITADO (+AROS) 1.00 CB150

KPS031 KIT PISTON GRAFITADO (+AROS) STD CG150 / RX150 

KPS082 KIT PISTON GRAFITADO (+AROS) 0.25 CG150 / RX150

KPS032 KIT PISTON GRAFITADO (+AROS) 0.50 CG150 / RX150

KPS097 KIT PISTON GRAFITADO (+AROS) 0.75 CG150 / RX150

KPS033 KIT PISTON GRAFITADO (+AROS) 1.00 CG150 / RX150 

KPS116 KIT PISTON GRAFITADO (+AROS) STD CB200A 

KPS117 KIT PISTON GRAFITADO (+AROS) 0.25 CB200A

KPS118 KIT PISTON GRAFITADO (+AROS) 0.50 CB200A

KPS119 KIT PISTON GRAFITADO (+AROS) 0.75 CB200A

KPS120 KIT PISTON GRAFITADO (+AROS) 1.00 CB200A 

KPS121 KIT PISTON GRAFITADO (+AROS) STD CG200 

KPS122 KIT PISTON GRAFITADO (+AROS) 0.25 CG200

KPS123 KIT PISTON GRAFITADO (+AROS) 0.50 CG200

KPS124 KIT PISTON GRAFITADO (+AROS) 0.75 CG200

KPS125 KIT PISTON GRAFITADO (+AROS) 1.00 CG200

 • Marcador
 • Marcador
 • Marcador
 • Marcador
 • Marcador
 • Marcador
 • Marcador
 • Marcador
 • Marcador
 • Marcador
 • Marcador
 • Marcador
 • Marcador
 • Marcador
 • Marcador
 • Marcador
 • Marcador
 • Marcador
0

Menú principal